En Bedre Helg Nr. 14d
Torsdag 9
Oktober 2008 til Søndag 1 Oktober 2008
(Dugnadshelg med fisk)

Tekst: Sverre J. Dahl
Foto: Finn Raaholt og Sverre J. Dahl

 

 

 

Tilbake