Modelljernbane

Nytt skiftelokomotiv til Knottenbanen
Bygge beskrivelse av norskliknende skiftelokomotiv

Z-anlegg inspirert av Finsand stasjon på Sperillenbanen
Tekst, modeller, tegninger og foto

 

Besøk i Drammen MJ-klubb i januar 2014

Foto

 

Tilbake