Ombygging av Märklin MiniClub modeller til modeller med Norske forbilder
Tekst og foto: Sverre J. Dahl

Godsvogner

Utseende

Märklin nummer

Ombygges til

Beskrivelse
Forklaring på * til *****, se nederst på siden


DB G10 eller K.W.St.E. Gm eller
REL G10

8602.10 (grå)
8639 (brun)
8649.1 (grønn)

NSB Gf type 6 32122, G33602 (uten bremsehus), NSB G3 eller NSB Sf3 (melkevogn, eventuelt med endret bremsehus)

* eller ** eller *** Epoke II til III

Både med og uten bremsehus.

I bruk til 1955. Se På Sporet nr. 62 side 20.


DRG MEXPHALT/SPRAMEX
DB Milch-Schnellverkehr

82312 (sort)
82314 (sølv)

NSB Q3 4956 eller .Uhk 700 eller Zk 700 eller RjB .Uh, Zt eller Zkks

** Epoke II til III
*** Uten bremsehus til Epoke VI

Se På Sporet nr. 45 side 68.

RjB vogner bygget (1948-1963)


Engl. Garten, Stuttgart eller
Kaiser Friedrich Quelle eller
Fürstlich Fürstenbergische Brauerei Donaueschingen

8661 (hvit ølvogn)
86612 (hvit)
86611 (gul)

NSB G

* eller ** Epoke II til III


KSS G10

8601.10 (lys grå)

NSB Lg 11450

* til *** Epoke II til III
Gjødselvogn, bremsehus fjernes.

Se På Sporet nr. 89 side 34.


DB Talbot type

8624 (rød brun eller mørk brun)

NSB

* eller ** Epoke II til IV


GOS Rm

8658.1 (rødbrun)
8658.2 (vinrød)

NSB Os, Lps, Om eller Okkm (stakevogn)
(fra 1938,
Os fra 1962)

* eller ** Epoke II til V
Fjerne bremsehus fra Epoke IV

Svært vanlig vogn. Over 1000 stk i 1082.


Boggier fra amerikansk godsvogn

8212
8223
8224
el. l.

RjB (Rjukanbanen) Lo3 eller L2 eller L3

**** Epoke II til V
Se På Sporet nr. 46 side 47 og På Sporet nr.55 side 43.


Boggier fra amerikansk godsvogn

8212
8223
8224
el. l.

NSB QT, senere To, stakevogn, 5 staker

**** Epoke II til V


DB O 10

82322 (brun)

NSB L

* eller ** Epoke III


DB X (med bremseplattform)

82331

NSB L type 6 eller L3

** Epoke III


Boggier fra amerikansk godsvogn

8212
8223
8224
el. l.

NSB Gfo type 2 nr. 3544 postvogn

Originalen er bevart på jernbanemuseet på Hamar

***** Epoke III til IV
Se På Sporet nr.28 side 60 og På Sporet nr. 51 side 43


DSB Carlsberg ølvogn

8608.1

 

* Epoke III til V


DB Gos-u 253 eller Gbrs
eller Ibbls (gul bananvogn)

8605 (brun)
8606 (gul)

NSB Type Gp4 senere Gbkls fra ca. 1945 fram til ca. 1983 eller
NSB Gs 120 (fra 1956)

*** Epoke III til VI

Gs 120 er tilnærmet OK uten noen inngrep. Se På Sporet nr. 28 side 21.
Svært vanlig. Ca. 600 stk. i 1982.


DB Klms

8610 (brun)

NSB L eller Os eller NSB T4 type 1

** eller *** eller **** Epoke IV
NSB Os hvis sidene fjernes og 9 par staker og nye ender settes på.

NSB T4 type 1 (1932) 7 par staker.


DB Tbis 870

8623 (brun/ sølv)

NSB Tbis (10 stk) eller Tims (20 stk)

* eller ** Epoke IV til VI
Ikke malt (som Märklins) ved levering i 1961/1962. Senere malt røde.


SBB Hbis

8656.1 (blå)

NSB Hbis
NSB Gbs 150
(fra 1963)

SJ Gbs
SJ Ibblps (hvit)

* til **** Epoke IV til VI
Gbs trenger diagonalstag og eventuelt nye luker


DB Ichqrs eller lignende

8600
86001
8648
8601
osv.

NSB Kjølevogn
NSB Lt4 type 3 flisvogn eller NSB Gp4 type 1 (brun), NSB Iblps 805 type 1 (hvit) fra 1970 til 1982 eller NSB H36064 kjølevogn.

* eller ** eller *** Epoke V

NSB H36064 : må ha ny dør, 6 avstivninger samt 4 skråavstivninger på hver side.


DB Tcs (DB Cargo) eller
TD (eva med tak)

82373 (rød) 82375 (brun)

NSB Tds 573 (ca. 80 stk fra 1972) eller Tps med tak (ca. 20 stk) Talbot type

** Epoke V


Container vogn (20 fot)

8615 (hvit)

NSB Lb 401, Kbps 335 eller Kglps 339 fra 1972 (67 stk)

* eller ** Epoke V
Andre kandidater:
8616 (sølv), 8617(hvit), 8618(hvit) eller 8644 (svart)


DB Lgjs 598 (2 x 20' eller 40')

82360 (sett)
82367 (sett)

NSB Lgjs 440 eller
SJ Lgjs

* eller ** Epoke V

Vanlig vogn. NSB hadde over 500 stk i 1982.


DB Z __

8628
8660.1 (grå)
82181

NSB Zas 785 eller Zaes (8 stk) eller NSB Uahds 775, Uahs 726 (fra 1973) eller Flybensintog (15 stk levert 1998)

* eller ** eller *** Epoke V
Andre kandidater:
8625.1 Shell (gul) ,8626.1 Esso (hvit), 8627.1 Aral (blå), 8628.1 BP (grøn), 8629.1 Texaco (sølv)
Bør bygge om stige og plattform.


DB Shimmns 708 eller
SBB Shimms

8635.2 (brun)
8653.1 (turkis) 86351 (brun)

SJ Shimms

* eller ** Epoke V


DB Hbbilns 305 eller
SBB Hbbbilns

82382 (sølv)
82380 (rød)
82383 (sett)
82381 (hvit)

NSB Hbbiks 237

* eller ** Epoke V
NSB fikk levert 174 stk fra Talbot fra 1982.


DB Eaos 106 eller SBB Eaos

8650 (brun)
8651 (grå)
8652 (rosa)

NSB Eaos 535
SJ Eaos
skrapjernsvogner

* eller ** eller *** Epoke V
NSB kjøpte 15 stk brukt i 1989. Se MJ-Bladet nr. 2/97 om forsterkningsbjelker.


SJ Habins Nordwaggon

82413

SJ Habins

* Epoke V


DB Snps 719

8226 (brun med tømmer) 8655 (brun)

NSB To38 6 par med tynnere staker
NSB Rps 393 (12 par staker)

** til **** Epoke V
To38 ble levert 1910-1940 i 47 stk. Se bilde fra 1998 i På Sporet nr. 97 side 55.
NSB Rps (fra 1968) som To5.
Vanlig vogn, 550 stk. i 1983.


DB Hirrs

82154 (grå)

NSB Tis eller Tbis

* eller *** Epoke V

Korte tankvogner

F. eks. 8611 til 8614

NSB Q, Zk 700 eller Uhk 700

* eller ** Blir ikke helt korrekt, tanken er for "tykk" for de fleste.

Vanskelighetsgrad:
*          =          Ingen endring nødvendig for bruk på Norsk anlegg
**        =          Enkel lakkering
***      =          Enkel ombygging og omlakkering
****    =          Vanskelig eller omfattende ombygging og omlakkering
*****  =          Svært vanskelig eller omfattende ombygging og omlakkering

På Sporet er Norsk Jernbaneklubbs (NJK) tidsskrift.

Tre viktige artikler om Norske godsvogner stod i På Sporet nr. 36, 37 og 39.

Det internasjonale system for litrering og nummerering av godsvogner ble innført i Norge i 1966/1967.
Litra startet da med en punktum, f. eks. ".Uks 703 ..". Før det kunne en godsvogn ha betegnelsen "G33602."
De fleste vognene var ferdig merket om til 1975 - 1980. Systemet ble revidert igjen i 1980, og punktumet
foran litra forsvant igjen. Dessuten ble litra Z innført. De fleste vognene var ferdig ommerket til 1986.

Tidsepoker

Epoke Nr.

Norge
(S. Sando MJ-Bladet 2/1999)

Danmark

Tyskland

I

1854 til 1900

til 1920

1835 til ca. 1925

II

1900 til 1922

1920 til 1941

1925 til ca. 1945

II

1922 til 1956

1941 til 1969

1945 til 1970

IV

1956 til 1970

1970 til 1990

1970 til 1990

V

1970 til 1997

1990 til i dag

1990 til i dag

VI

1997 til i dag

 

 

Tilbake til startsiden