Ombygging av Märklin MiniClub modeller til modeller med Norske forbilder
Tekst og foto: Sverre J. Dahl

Lokomotiver

Utseende

Märklin nummer

Ombygges til

Beskrivelse
Forklaring på * til *****, se nederst på siden

Damplokomotiver


DB BR 89

8800
8805

NSB Type 23 eller Type 25.
Alternativt type 36, 42 eller 43.

**** Epoke III til IV
Gir en modell som ikke likner alt for mye på forbildet.


DB BR 74

8801
8894
8895
8897

NSB Type 32

**** Epoke III til IV
Nå få montert en ekstra løpeaksel bak og helst forlenget kullkasse bak. Dampdomen flyttes lenger bak og gjøres større.


DB BR 24

8805
8803

NSB Type 21

***** Epoke III til IV
Alternativt type 15 eller type 11 med ny tender.


DB BR 52 eller ÖBB BR 52

88831
88834

NSB Type 63 (Stortysker)

** Epoke III til IV


DB BR 5525 eller G8

88980

SJ Ga

** Epoke III

DB BR 52
DB BR 38 eller P8
DB BR 18 eller S 3/6

8884
8899
8891/2
8893

DSB litra N
DSB litra R
DSB litra E

** Fra Epoke II

Litra E trenger ny "badekars-tender" fra 88991 eller 88831

Diesellokomotiver


DB V60 eller BR260

8804
8864
88641

NSB Di2

**** Epoke IV til V


DB BR103

8854 (beige/ rød)
8867 (rød)

NSB Di3 (fra 1954)

DSB My

***** Grønn med hvit stripe i Epoke III, rød i Epoke IV til VI.
Mulig at 8812 (DR 254 grønn), 8822 (DB BR 194 grønn) eller 8829 (SBB Ae 6/6 grønn), 8849 (SBB Ae 6/6 rød) eller 8850 (SBB Ae 6/6 grønn) også kan brukes.


DB BR151

8826 (rød)
8858 (beige/ turkis)
88572 (grønn)

NSB Di3

DSB My

Se over.


DB V60 eller BR260

8804
8864
88641

NSB Di5 (innkjøpt fra DB i 1985 og 1987)

** Epoke V

DB

8853

DSB litra ME

**

Elektriske lokomotiver

DB BR 110, DB BR 139, DB BR 140 eller DB BR 111

8834 (blå) 8838 (beige/ turkis) 8839 (blå) 8840 (grønn) 8841 (rød)

8842 (turkis/ beige) 8843 (rød) 8855 (beige/ orange)

NSB El.11
(fra 1951) eller

NSB El.13
(fra 1957)

*** til ***** Epoke III til VI.

*** til ***** Epoke IV til VI.


DB BR151

8826 (rød)
8858 (beige/ turkis)
88572 (grønn)

NSB El.14
(fra 1968)

**** Epoke IV til VI.


SBB Re 4/4 IV

8823 (rød/grå)
8846 (rød)
8847 (rød)

NSB El.16
(fra 1977) eller

NSB El.17
(fra 1981)

** til ***** Epoke IV til VI.


SBB Type 460, BLS kl. 465 etc.

88453
88448
88454

NSB El.18
(fra 1996)

** Epoke IV til VI.

DB BR 120

8848

DSB litra EA

** til ****

Skinnebusser og motorvogner


Skinnerenser

8802

NSB Cmdo type 11, BMdo, BM91 (fra 1955) eller BM86 (fra 1952) i "kort utgave".

** Epoke IV til VI.
Blir ikke korrekt norsk modell.

 

DB VT 11.5 TEE

8873 (rød/ beige)

NSB BM66 eller NSB BM88 ?

**** Epoke IV

?

?

NSB BM69
(fra 1970)

Epoke V til VI. Mellomvogner fra 1987. Se MJ-Bladet 3/99.

DB VT 11.5 TEE

8873

DSB litra MA

Sølvfarget lyntog

Vanskelighetsgrad:
*          =          Ingen endring nødvendig for bruk på Norsk anlegg
**        =          Enkel lakkering
***      =          Enkel ombygging og omlakkering
****    =          Vanskelig eller omfattende ombygging og omlakkering
*****  =          Svært vanskelig eller omfattende ombygging og omlakkering

På Sporet er Norsk Jernbaneklubbs (NJK) tidskrift.

Tidsepoker

Epoke Nr.

Norge
(S. Sando MJ-Bladet 2/1999)

Danmark

Tyskland

I

1854 til 1900

til 1920

1835 til ca. 1925

II

1900 til 1922

1920 til 1941

1925 til ca. 1945

II

1922 til 1956

1941 til 1969

1945 til 1970

IV

1956 til 1970 *)

1970 til 1990

1970 til 1990

V

1970 til 1997 **)

1990 til idag

1990 til idag

VI

1997 til idag

 

 

*) Nytt designprogram bl.a. med ommaling av lokomotiver fra grønt med hvit stripe til rødt med gul stripe innført ca. 1962.

**) Nytt designprogram bl.a. uten gule striper på siden fra ca. 1980.

Tilbake til startsiden