MJ-anlegg - Bygninger fra virkeligheten
fra MJ-Bladet Nr.1/91
Tegning: Steinar Jeppestøl

Lokstallen på Finsand stasjon, Sperillbanen

Målestokk 1:220 (Sjekk originalutgaven for riktige mål)

(Klikk på tegningen for større utgave)

Tilbake til startsiden