Del av Sperillbanen i Z-skala
fra MJ-Bladet Nr. 2/91
Tekst, tegning og foto : Sverre J. Dahl

Den dagen jeg forsto at det anlegget jeg hadde planlagt og var i ferd med å bygge i HO, kunne få plass på en skrivebordsplate i Z-skala, gikk det et lys opp for meg. Det pågående H0-projektet måtte oppgis, eller rettere sagt utsettes, fordi rommet jeg holdt på i skulle brukes til noe annet. Når MJ-Bladet Nr. 4/90 kom ut hadde jeg lenge gått svanger med tanken om å lage et anlegg i Z-skala. Når jeg så Steinar Jeppestøls tegning av sporplanen på Sperillen (Finsand) stasjon i Nr. 4/90 kom, bestemte jeg meg for å se om det kunne være noe.

Etter en tids tegning og planlegging endte jeg opp med å modellere selve stasjonsområdet med spor og veksler, og jeg ble faktisk litt overrasket når jeg forstod at jeg kunne få korrekt lengde på stasjonen (ca. 570 m) når jeg holdt meg til Z-skala og hadde ca 3.5 meter til disposisjon. For å gjøre det litt mer interessant å kjøre tog på modellen valgte jeg riktignok å la buttsporet (dette er jo en endestasjon) fortsette videre til en ny tenkt stasjon slik at jeg også kunne kjøre gjennomgående tog. I hver ende av anlegget er det skjulte vendesløyfer med et ekstra avlastningsspor, slik at når et tog forlater stasjonen, kan et annet togsett komme tilbake fra samme sted.

Foreløpige visninger for publikum på MJF's vårtreff på Norsk Teknisk Museum viser at folk ikke helt forstår hva det er som foregår i den skjulte delen av anlegget. Når jeg senere får laget alle delene ferdig, kan det bli et artig lite trafikkspill jeg kan vise frem. Anlegget består som man ser av tegningen av tre moduler av samme størrelse for å lette transport og lagring. Den første delen er snart klar med unntak av detaljering av naturen. Den er bygget med standard rammeverk i 7 mm kryssfiner belagt med hønsenetting dekket med kjøkkenpapir dyppet i hvitt lim og vann, og litt EGALINE som forsterkning her og der.

(Klikk på tegningen for større utgave)

Tegning av de tre modulene

Etterhvert som arbeidet forhåpentligvis skrider frem har jeg planer om å fortelle mer om hvordan anlegget er planlagt, og også om hvordan man kan fornorske det rullende materiellet slik at det passer til anlegget. Foreløpige, spennende forsøk viser at det faktisk er mulig å få frem modeller med et Norsklignende utseende selv i denne lille skalaen. Når man ser etter er det faktisk en del lokomotiver og vogner som kan brukes som utgangspunkt, men mer om dette, en annen gang. I denne omgang først en takk til Steinar Jeppestøl for tegningen, og jeg vil samtidig oppfordre andre til å sette i gang å bygge etter de tegninger og ideer som står i MJ-Bladet.

(Klikk på bildet for større utgave)

Modul 1 under bygging

Tilbake til startsiden