Z-skala, (et av) verdens underverk? fra MJ-Bladet Nr. 3/92
Av: Sverre J. Dahl
Foto: Sverre J. Dahl og Svein-Martin Holt
Logo : Svein-Martin Holt

Introduksjon

Dette er første del av en planlagt serie artikler som skal fortelle om hvor morsomt det er å drive med modelljernbane i Z-skala. Det er ikke så mange som holder på med det. Og det er de forskjelligste årsaker som legges til grunn. Noen synes det er for smått, andre tror det ikke er driftssikkert, det finnes ikke Norske modeller og så videre og så videre. Svein-Martin Holt og Sverre J. Dahl har imidlertid ved flere av foreningens treff vist at driftssikkert kan det bli, og norsk også hvis det er ønskelig. Vi ønsker Sverre og Svein-Martin lykke til i våre spalter og håper at deres erfaringer vil bli godt mottatt. Red.

Hvorfor Z-skala?

I denne artikkelserien vil vi forsøke å få frem litt stoff om Z-skalaen. Litt historie, litt om hva som er tilgjengelig av rullende materiell etc. og litt om Z-skalaen fordeler og ulemper (hvis det er noe som ikke er strålende da). Vi vil komme med tips, også om hvordan man kan ha Norske forbilder, og vi håper selvfølgelig at flere etterhvert skal bli Z-skalaentusiaster.

Den største fordelen med Z-skala er selvfølgelig at det tar liten plass. Med Z-skala går det ikke an å si at man er lenestolsmodelljernbaneentusiast (dagens pusteøvelse) fordi man ikke har plass. Til og med i skuffen på jobben er det mulig å ha et kjørbart anlegg.

Som du ser av bildene er kvaliteten på maling, trykk, litra, og detaljer utrolig bra. PS de fleste vognene i Märklins utvalg er det mulig å lese detaljerte påskrifter som er så små, så små. Det er utrolig at det går an.

Amerikansk Santa Fe lok fra Kadee i Z-skala

Amerikansk Santa Fe lok fra Märklin i HO til sammenligning

På de to bildene over kan du direkte sammenligne forskjellene på to lokomotivmodeller i forskjellige skalaer.

Sensasjonen på Nürnberg-messen i 1972

Det er i år (1992) tyve år siden Märklin lanserte sitt "MiniClub" system på Nürnberg-messen i 1972, med lokomotiver, vogner og skinnemateriell i en til da ukjent skala, Z, der målestokken var 1:220. Den til da minste skala var N, med målestokk 1: 160. Sporvidden i Z er 6,5 mm, men skinnehøyden er ikke akkurat Code 100. Den er selvfølgelig alt for stor. Med de vekter og dimensjoner det her er snakk om må det være noe som er overdimensjonert for at det i det hele tatt skal virke. Hvorfor Märklin valgte å kalle sin nye skala for Z, har vi ikke funnet noen god forklaring på, men en som er rimelig sannsynlig er at man på en måte ønsket å sette punktum. I det tyske, og for så vidt også det engelske alfabetet, er Z siste bokstav. Man tenkte seg kanskje at mindre målestokk enn 1:220 var det neppe noen som ville prøve seg på. Og det er nok av praktiske hensyn vanskelig å gå enda lenger ned i størrelse hvis man vil ha en fungerende modelljernbane.

Leverandører

Til å begynne med var Märklin alene om å levere utstyr, de begynte til og med selv å markedsføre bygninger og annet tilbehør, noe de for eksempel i svært begrenset grad hadde gjort før. Rullende materiell kom i den første tiden bare fra Märklin. Etterhvert kom tilbehørsprodusentene på banen og i dag er det mulig å få både bygninger, mennesker, biler, trær og dyr i Z-skala fra mange av de store tilbehørsprodusentene som Brawa, NOCH, Preiser, osv. for å nevne noen. For en del år siden introduserte amerikanske Kadee sine "Microtrain" modeller i Z-skala. Utvalget derfra er vanskelig å få fatt på i Norge foreløpig, men det kan bli bedre etterhvert. I de amerikanske MJ-magasinene averteres det flittig for disse produktene, og de er etter vår oppfatning både rimelige og brukbare. Vi kommer tilbake til Kadee senere.

Eksempel på Märklinvogn, ombygget til NSB G4 med bremseplattform.
Modellen er bygget av forfatteren.

 

Z-skalaens utfordringer

Ved valg av skala for et modelljernbaneanlegg er det selvfølgelig en rekke forhold som kommer inn i bildet. Strømsystem, tilgjengelighet på materiell, ønske om forbilde, pris, hva man har fra før, osv. Vi skal ikke gå nærmere inn på dette, men det er likevel et viktig poeng som mange glemmer i denne sammenhengen. De av dere som har sett et detaljert anlegg, for eksempel i Spor 1, vil sikkert huske hvor imponert dere ble av selve togmodellene. I en så stor skala er det nesten ingen grenser for hvor detaljert modellene av det rullende materiellet kan bli. Om man vil er det mulig å etterligne hver eneste mutter. Men landskapet rundt det rullende materiellet er det ofte så som så med. En realistisk granskog i Spor 1 for eksempel, tar så mye plass at det er få som bygger seg det. Bygningene kan være fine og detaljerike, og fordi de er det, tiltrekker de seg nesten all oppmerksomheten slik at vi ikke legger så godt merke til omgivelsene. Jo mindre skala en bygger i, jo større betydning får omgivelsene. I skala HO er det mulig både å ha realistiske modeller av det rullende materiellet og av omgivelsene, og dette kompromisset er trolig en av grunnene til at denne skalaen er så populær. I N-skala, og i enda større grad i Z-skala, betyr omgivelsene rundt det rullende materiellet svært mye. Ved at modellene blir mindre oppleves det som om vi kommer lenger unna, og vi oppfatter derfor bedre omgivelsene som toget kjører i. Det er for eksempel ikke umulig å lage en modell av et helt norsk dalføre i Z-skala der toget bukter seg i dalbunnen uten at anleggets dimensjoner blir for store. Og da blir landskapet viktig. En vanlig liten norsk stasjon med 5 - 600 meter mellom de ytterste vekslene kan gjengis i Z-skala uten å jukse med lengden, noe som er nærmest utenkelig i H0-skala. Så hvis du egentlig er mest fascinert av jernbanes vei gjennom landskapet, bør Z-skala være ditt valg.

Forbilder hos Märklin

Siden Märklin er en tysk produsent er det ikke så rart at hovedvekten av de modellene de tilbyr er bygget etter tysk eller mellom-europeisk forbilde. Det tilbys både elektriske lokomotiver med fungerende kjøreledning, damp- og diesellokomotiver og passende gods og passasjervogner. En tysk motorvogn kan man også få. En variant av denne leveres som skinnerenser, og det kan man saktens ha bruk for. Mer om det senere.

Ombygget kjølevogn. Hørte jeg NSB litra Illmsgulp ?

Men i tillegg til alt det tyske leverer Märklin etterhvert flere og flere modeller med amerikansk forbilde. Både damp- og diesellokomotiver og gods- og passasjervogner. Og etter det vi kan skjønne er det et stort marked for Märklin i denne skalaen i USA.

Forbilder hos Kadee

Tidligere nevnte vi at amerikanske Kadee også leverer rullende materiell i denne skalaen. Som rimelig kan være leverer de bare modeller etter amerikanske forbilder, og foreløpig har de bare en type lokomotiver å tilby, nemlig en standard US diesel av type F7 fra femtiårene. Denne lokomotivtypen leverer de til gjengjeld i fargene til mange forskjellige jernbaneselskaper. De har et stort utvalg godsvogner, både "boxcars", åpne flate vogner og tankvogner, samtlige med de karakteristiske toakslede amerikanske boggiene av tre forskjellige typer. I tillegg leverer de sine legendariske "Magna-matic" koblinger eller det vi normalt kaller for "Kadee-koblinger" i denne lille skalaen. Prinsippet for koblingene er det samme som i HO, og etter en kortere testperiode kan vi foreløpig anbefale disse, dog med den reservasjon at testperioden har vært kort. Koblingene er utrolig små og lekre, og de funksjonerer like godt som i HO. Vi planlegger å komme tilbake til koblingsbytter etc. i en senere artikkel, etterhvert som vi får flere erfaringer.

Kjøreegenskaper

Som med alle andre likestrømssystemer der de to strømpolene ligger på hver sin skinne, er rene skinner en forutsetning for pålitelig drift. Skinnene skal helst ikke slipes med sandpapir eller andre skarpe gjenstander, men bare regelmessig tørkes av med en tørr klut, eller en klut dyppet i for eksempel sprit eller bensin.

Gjør man det, er det forbausende hvor pålitelig materiellet går. Sammenlignet med ordinære likestrømslokomotiver i HO er et velegnet Z-lokomotiv faktisk vel så bra. Vår erfaring er at de fireakslede amerikanske lokomotivene, både fra Märklin og Kadee går meget godt. Det ser ut som om forholdet mellom antallet aksler og lokomotivets vekt er ideelt på disse lokomotivene, slik at de både får godt strømopptak og god trekkraft til tross for at lokomotiver i Z-skala ikke har hefteringer eller annet å hjelpe seg med. Andre lokomotiver med for eksempel 6 aksler har riktignok godt strømopptak, men trekkraften blir liten. Vi driver for øvrig eksperimenter med et 6-akslet lokomotiv for tiden som skal bli en NSB Di3 med Faulhabermotor, etset lokkasse og støpte fronter i hvittmetall, men det er en annen historie som vi får komme tilbake til. Damplokomotiver med ekstra løpehjulsaksel er et problem i Z-skala som i andre skalaer, og disse lokomotivene kan for eksempel ikke kjøre opp veksler uten at løpeakselen sporer av. De mindre tre-akslede lokomotivene er ikke lett å få til å gå godt, men med påpasselig skinnerenhold går det også.

Norsk forbilde i Z?

Ja, det kan høres rart ut, og kanskje det er det. Men når man tar en titt i katalogene er det ikke så merkelig som det høres ut. Nesten ingenting kan kjøpes ferdig riktignok, men svært mange modeller kan bygges om eller males om slik at det blir rimelig korrekt. EI 13, 14, 16 eller 17 er nok ikke innen rekkevidde, men NSB damplok av type 21, 32, 63 (Stortysker) El.18 og Di2, 3 og 5 er ikke helt umulig. Mange av godsvognene trenger bare et nytt lag maling, så er de klare for innsats. Med skyvelære og prototypetegninger i riktig målestokk kommer man ikke så langt, men utfordringen ligger i å få det til å ligne såpass at "det Norske" får overtaket. Det blir som kunstmaleren som tryller frem en illusjon på lerretet. Vi håper å komme tilbake med mere detaljer om dette etterhvert, men har tatt med noen smakebiter på hva som er mulig. Vel møtt i fremtidige artikler om ikke så alt for lenge.

Eksempel på gammel tysk vogn i NSB-farger

 

Tilbake til startsiden