Ombygging av Märklin MiniClub modeller til modeller med Norske forbilder
Tekst og foto: Sverre J.Dahl

Passasjervogner

Utseende

 Märklin nummer

 Ombygges til

 Beskrivelse
Forklaring på * til *****, se nederst på siden


Länderbahn-vogn

8751
8750
8752

NSB Type B3

**


Länderbahn-vogn

8751
8750
8752

NSB Type BFV1 konduktørvogn, senere litra F1

****
Produsert 1931-1933 3 stk overlevert NSB etter krigen. Epoke II-IV

Forleng vognsiden helt ned, bygg inn ny dør i den ene enden, tett igjen et av vinduene og erstatt dette med ny dør. Se På Sporet nr. 35 side 9.

 

87940
87950
87960

NSB B1 eller B10?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanskelighetsgrad:
*          =          Ingen endring nødvendig for bruk på Norsk anlegg
**        =          Enkel lakkering
***      =          Enkel ombygging og omlakkering
****    =          Vanskelig eller omfattende ombygging og omlakkering
*****  =          Svært vanskelig eller omfattende ombygging og omlakkering

På Sporet er Norsk Jernbaneklubbs (NJK) tidskrift.

Tidsepoker

Epoke Nr.

Norge
(S. Sando MJ-Bladet 2/1999)

Danmark

Tyskland

I

1854 til 1900

til 1920

1835 til ca. 1925

II

1900 til 1922

1920 til 1941

1925 til ca. 1945

II

1922 til 1956

1941 til 1969

1945 til 1970

IV

1956 til 1970

1970 til 1990

1970 til 1990

V

1970 til 1997

1990 til idag

1990 til idag

VI

1997 til idag

 

 

Tilbake til startsiden